Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach verbonominalizace lieferte 36 Treffer
1

Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine. Synchrónno-diachronný pohľad

Kralčák, Ľubomír Nitra 2005
2

Verbonominální synonyma ke slovesům

Jelínek, Milan, in: Přednášky a besedy ze 40. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 40], Brno, MU ; 2007, s. 40-49
3

Potíže s češtinou. Verbonominální synonyma k slovesům

Jelínek, Milan, in: Přednášky a besedy ze 42. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 42], Brno, FF MU ; 2009, s. 73-82
4

Místo ustálených slovesně jmenných spojení v systému jazykových prostředků

Rudincová, Blažena, in: Jazyk, literatura, umění : Sborník prací PF v Ostravě 126. Řada D 28, Praha, SPN ; 1991, s. 37-43.
5

Analitičeskije konstrukcii s glagolom byt' v russkom jazyke

Loikova-Nasenko, Tat'jana, in: Slavica Pragensia, 40, 2009, s. 147-154
6

K voprosu o sintaksičeskich funkcijach ustojčivych glagol'no-imennych slovosočetanij, soderžaščich infinitiv (tezisy)

Gregor, Jan, in: Novyje napravlenija v izučenii russkogo jazyka i v metodike ego prepodavanija : Materialy dokladov i soobščenij XI meždunarodnoj naučno-metodičeskoj konferencii, Sankt-Peterburg, 2006, s. 52-53
7

K voprosu o russkich ekvivalentach češskich ustojčivych glagol'no-imennych slovosočetanij, soderžajuščich infinitiv mít

Gregor, Jan, in: Przegląd Rusycystyczny (Katowice), 28, č. 3, 2006, s. 31-40
8

Soglasovannoje opredelenije v ustojčivych glagol'no-imennych slovosočetanijach (tezisy)

Gregor, Jan, in: Doklady 63-j naučnoj konferencii professorov, prepodavatelej, naučnych rabotnikov, inženerov i aspirantov universiteta. Čast' 4, Sankt Peterburg, 2006, s. 80-83
9

Sémantické a syntaktické důsledky verbonominální transpozice sloves v ruštině a v češtině

Jelínek, Milan, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3) : Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. Brno 17. 4. 2009, Brno, Tribun EU ; 2009, s. 62-67
10

K valenci u analytických verbonominálních spojení (s příklady ze starší i dnešní češtiny)

Martínek, František, in: Bohemica Olomucensia, 3, č. 2, 2011, s. 124-132