Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věty vedlejší účelové lieferte 4 Treffer
1

Die Finalrelation und ihre Verspachlichung im Russischen

Junghanns, Uwe, in: Wiener Slawistischer Almanach, č. 33, 1994, s. 145-180
2

K otázce užití infinitivu ve vedlejších větách účelových v současných slovanských jazycích

Jiráček, Jiří, in: Slavia, 62, č. 4, 1993, s. 483-488
3

K typologickým shodám a rozdílům ve struktuře účelových vět některých evropských jazyků

Jiráček, Jiří, in: Časopis pro moderní filologii, 74, č. 1, 1992, s. 25-28
4

Příčinnostní vedlejší věty zájmenně-částicové

Štěpán, Josef, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 4, 2011, s. 46-56