Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věty oznamovací lieferte 7 Treffer
1

Perception limits between declarative and interrogative sentences in Czech

Dohalská, Marie; Duběda, Tomáš; Vlčková-Mejvaldová, Jana, in: Speech Processing [8] : 8th Czech-German Workshop, Faculty of Arts, Charles University, Prague, September 14-16, 1998, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 1999, s. 28-31
2

Gramaticko-sémantická báze struktury věty a problematika větosloví

Kamiš, Karel, in: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach : 5. medzinárodná konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 3.-4. 2003, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2004, s. 66-73.
3

Postfixes et suffixes interrogatifs: un cas d'ambiguïté prosodique?

Martin, Philippe, in: Sborník z 2. Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2008 věnovaný Marii Dohalské u příležitosti jejích 70. narozenin, Praha, Karolinum ; 2007, s. 111-119.
4

Pitch patterns of English and Czech declarative and interrogative sentences

Chamonikolasová, Jana, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, 29, č. S 9, 2004, s. 9-20
5

Vliv průběhu F0 prvního mluvního taktu na určení melodému

Veroňková, Jitka, in: Phonetica Pragensia, 11, 2008, s. 155-172
6

Intonation in English and Czech Dialogues

Chamonikolasová, Jana Brno 2007
7

Sekundární funkce komunikativních typů vět a výzva v současných slovanských jazycích

Běličová, Helena, in: Slavia, 66, č. 4, 1997, s. 385-400