Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věty jednočlenné lieferte 24 Treffer
1

O vztahu predikace

Hošnová, Eva, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 5-6, 1996-97, s. 100-104
2

K jednočlenným větám v současných slovanských jazycích

Běličová, Helena, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 41-51
3

Bezpodmětové slovesné věty v češtině a výrazy s neurčitým významem

Kolářová, Ivana, in: Čeština - jazyk slovanský [1] [Č-JSl 1] : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference pořádané k 10. výročí vzniku Ostravské univerzity a jako součást Evropského roku jazyků (Ostrava, listopad 2001), Ostrava, PF OU ; 2001, s. 136-141.
4

Když se algoritmy stanou pojistným mechanismem

Šalamounová, Zuzana, in: Český jazyk a literatura, 66, č. 1, 2015-16, s. 21-27
5

Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine

Kačala, Ján Martin 2009
6

O jednočlanim glagolskim rečenicama u češkom i hrvatskom jeziku

Sesar, Dubravka, in: Strani jezici (Zagreb), 23, č. 3-4, 1994, s. 173-182
7

Problematika užívání pojmů - termínů věta jednočlenná a věta dvojčlenná

Zouharová, Marie, in: Školská jazykovědná terminologie [ŠkJazT] : Sborník z konference konané dne 29. listopadu 2001 na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě, Praha, UK ; 2002, s. 130-132
8

Kolik je vám let?

Hauser, Přemysl, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 25-26
9

Aspekty sopostavitel'nogo izučenija bezličnogo predloženija-vyskazyvanija v russkom i češskom jazykach

Medova, Tat'jana, in: Rossica Iuvenum : 5. mezinárodní studentská konference, Ostrava, FF OU ; 2004, s. 87-92
10

Jednočlenné vetné typy v slovenčine a češtine

Kupcová, Jana, in: Slovo o slove, 5, 1999, s. 32-37