Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věty dvojčlenné lieferte 7 Treffer
1

Problematika užívání pojmů - termínů věta jednočlenná a věta dvojčlenná

Zouharová, Marie, in: Školská jazykovědná terminologie [ŠkJazT] : Sborník z konference konané dne 29. listopadu 2001 na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě, Praha, UK ; 2002, s. 130-132
2

Strukturně-sémantická organizace ruských vět s dějovými predikáty (na materiálu dvojčlenných vět slovesných)

Vágnerová, Marta Olomouc 2003
3

Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine

Kačala, Ján Martin 2009
4

Skladba češtiny. Cvičení a výklad

Grepl, Miroslav; Karlík, Petr Praha 1999
5

Valenčně-intenční typy dvoučlenných slovesných vět v ukrajinštině (ve srovnání s češtinou)

Němec, Rostislav Olomouc 2007
6

Dejaki osoblyvosti valentno-intencijnych struktur dvoskladnych dijeslivnych rečen' v ukrajins'kij movi v porivnjanni z čes'koju

Njemec', Rostyslav, in: Ucrainica, 3, č. 1, 2008, s. 89-94
7

Slovanská věta

Běličová, Helena; Uhlířová, Ludmila Praha 1996