Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věty bezpodmětné lieferte 7 Treffer
1

Bezsubjektové konstrukce a oficiální komunikační situace

Vondráček, Miloslav, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 266-268.
2

Bezpodmětové slovesné věty v češtině a výrazy s neurčitým významem

Kolářová, Ivana, in: Čeština - jazyk slovanský [1] [Č-JSl 1] : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference pořádané k 10. výročí vzniku Ostravské univerzity a jako součást Evropského roku jazyků (Ostrava, listopad 2001), Ostrava, PF OU ; 2001, s. 136-141.
3

Kolik je vám let?

Hauser, Přemysl, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 25-26
4

Kritéria a možnosti rozlišení navazovací a expletivní platnosti slova to ( V hodinách to hrklo - To hrklo v hodinách )

Kolářová, Ivana, in: Gramatika a korpus, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2007, s. 143-151.
5

Klasifikace vybraných syntaktických jevů v učebnicích Františka Bartoše ve světle syntaktického učiva v současných mluvnicích češtiny

Kolářová, Ivana, in: František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf[F. Bartoš...] : Konference k 100. výročí úmrtí. Sborník příspěvků z konference Zlín, 25.-26. dubna 2006, Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ; 2006, s. 43-46
6

Dochází k docházení

Iwashita, Daniela, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 26, č. 161, 2013, s. 3, 13.7.2013
7

Nepredikativnost

Vondráček, Miloslav Hradec Králové 2003