Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věda literární lieferte 132 Treffer
1

Literární věda ve Slovanském ústavu - sedmdesát let činnosti (1928-1998)

Zelenka, Miloš, in: Slovanský ústav v Praze [SlUPr] : 70 let činnosti : Sborník statí. Bibliografie, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 70-80
2

Problémy literární vědy na XII. mezinárodním kongresu slavistů

Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš, in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 184-188
3

Normy normalizace. Sborník referátů z literárněvědné konference 38. Bezručovy Opavy (11.-13. 9. 1995)

Red. a jmen. rejstř. sest. Wiendl, Jan Praha 1996
4

Literární věda

Vědec. red. Svoboda, Jiří Ostrava 1993
5

Literární věda

Vědec. red. Svoboda, Jiří Ostrava 1993
6

Literární věda 1996. Celostátní studentská vědecká konference Ostrava 28.-29. 11. 1996

Vědec. red. Svoboda, Jiří Ostrava 1998
7

Literární věda na prahu 21. století

Red. Martinek, Libor Opava 2000
8

Literární věda na prahu 21. století

Red. Martinek, Libor Opava 2000
9

Dialogy o kráse a smrti. Studie a materiály k české literatuře přelomu 19. a 20. století

Kuchař, L. Brno 1999
10

Władisław S. Reymont: Tradice - současnost - recepce. Sborník z mezinárodní konference

Ostrava 2001