Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věda literární lieferte 132 Treffer
1

70. narozeniny prof. dr. Milana Kopeckého, DrSc

Skutil, Jan, in: Vlastivědný věstník moravský, 47, č. 3, 1995, s. 307-308
2

Literární věda ve Slovanském ústavu - sedmdesát let činnosti (1928-1998)

Zelenka, Miloš, in: Slovanský ústav v Praze [SlUPr] : 70 let činnosti : Sborník statí. Bibliografie, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 70-80
3

Problémy literární vědy na XII. mezinárodním kongresu slavistů

Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš, in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 184-188
4

Jazyk a literatura, lingvistika a literární věda: obnova ztracené jednoty?

Pospíšil, Ivo, in: Opera Slavica, 22, č. suppl. 1, 2012, s. 4-15
5

Zemřel Lubomír Doležel

Lukáš, Martin, in: Bohemica Olomucensia, 9, č. 1, 2017, s. 157
6

Jubileusz Profesora Viktora Viktory

Balowski, Mieczysław, in: Bohemistyka, 17, č. 3, 2017, s. 290-291
7

Normy normalizace. Sborník referátů z literárněvědné konference 38. Bezručovy Opavy (11.-13. 9. 1995)

Red. a jmen. rejstř. sest. Wiendl, Jan Praha 1996
8

Západ - Východ. Genologické studie

Odp. red. Mikulášek, Miroslav Boskovice 1995
9

Literární věda

Vědec. red. Svoboda, Jiří Ostrava 1993
10

Literární věda

Vědec. red. Svoboda, Jiří Ostrava 1993