Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach výchova slohová lieferte 7 Treffer
1

Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání

Fišer, Zbyněk Dvořáková, Dagmar Brno 2012
2

Detský pisateľ v procese tvorby textu

Klimovič, Martin Prešov 2016
3

Písemka by neměla čtenáře nudit. Státní maturita přináší nový pohled na slohové práce

Kvačková, Radka, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 25, 2012, 15.5.2012
4

Využití 3D modelů ve slohové výuce žáků se zrakovým postižením

Eliášková, Klára, in: Didaktické studie, 9, č. 1, 2017, s. 67-74
5

Neumíš rodný jazyk!

Šenkýř, Miloš, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Pátek, 25, 2012, 15.6.2012
6

Charakteristika výsledků písemných maturitních prací z českého jazyka

Rysová, Květa, in: Český jazyk a literatura, 68, č. 4, 2017-18, s. 157-168
7

K jazykovým a stylizačním dovednostem budoucích češtinářů

Štěpáník, Stanislav; Holanová, Radka, in: Český jazyk a literatura, 68, č. 5, 2017-18, s. 230-238