Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach univerbizace lieferte 104 Treffer
1

Ekspansja pewnych form uniwerbizowanych w czeszczyźnie potocznej, a zwłaszcza w języku młodzieży praskiej

Orłoś, Teresa Zofia, in: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11 : Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, Warszawa, Komitet Słowianoznawstwa 2007, s. 151-163
2

Neoficiální podoby brněnských urbanonym

Kneselová, Helena, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 94-99.
3

Bojkotovat výraz "Česko"nepůjde donekonečna

Krejčí, Pavel, in: Universitas, č. 2, 1999, s. 15-21
4

Konkurence univerbizovaných a víceslovných pojmenování v textech Českého národního korpusu

Kolářová, Ivana, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 99-107.
5

Univerbizacija ili multiverbizacija?

Železarova, Radost, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 27, č. 1, 2002, s. 48-53
6

Univerbizované výrazy odvozené sufixy od slov s časovým významem

Kolářová, Ivana, in: Stylistyka, 16, 2007, s. 465-477
7

Univerbizace v názvech Blanenska, Moravského krasu a okolí v textech různých stylových oblastí (na materiále Českého národního korpusu a v internetových textech)

Kolářová, Ivana, in: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza 2010, s. 395-402
8

Produktivnyje univerbaty v sovremennych russkich i češskich ekonomičeskich periodikach (v sopostavitel'nom aspekte)

Mrověcová, Ljuba, in: Przegląd Rusycystyczny (Katowice), 28, č. 3, 2006, s. 67-74
9

Univerbizace v české lexikografii

Martincová, Olga Praha 2011
10

Ke specifice mluvených projevů v pracovním a zájmovém prostředí

Hubáček, Jaroslav, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 128-131.