Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach umění lieferte 14 Treffer
1

Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby. 1) Úvodní poznámky a základní typy akantu

Kubík, Viktor, in: Studie o rukopisech, 37-38 (2007-2008), 2009, s. 65-99
2

Univerzální lexikon umění. Architektura. Fotografie. Grafika. Malířství. Osobnosti. Sochařství. Umělecká řemesla

Z něm. orig. přel. Mohyla, Otakar Praha 1996
3

Malý slovník výtvarného umění. 2., uprav. vyd

Trojan, Raoul; Mráz, Bohumír Praha 1996
4

Malířské umění od A do Z. Dějiny malířského umění od počátků civilizace

Přel. Praha 1995
5

Slovník světové kresby a grafiky

Agte, Rolf Přel. Pelánová, Anita Praha 1997
6

Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění

Kroupová, Jaroslava Praha 1998
7

Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění

Kroupová, Jaroslava Praha 1998
8

Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika)

Baleka, Jan Praha 1997
9

Slovníček pojmů elektronického a multimediálního umění

Janoušek, Ivo Praha 1994
10

Slovník výtvarného umění. Česko-anglicko-německý

Mrázek, Jindřich Olomouc 1994