Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach typy sémantické lieferte 8 Treffer
1

K stanovení sémantických typů predikativních adjektiv s doplněními reprezentovanými substantivními předložkově pádovými tvary

Ruferová, Jana, in: Innerslavischer und slavisch-deutscher Sprachvergleich, Frankfurt a. Main, Lang ; 1995, s. 511-521
2

Semantičeskije tipy predikativnych prilagatel'nych + Ngen

Ruferová, Jana, in: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hľadiska [Porovnávací opis...] : Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, Bratislava, Stimul ; 1998, s. 135-139
3

Semantičeskije tipy struktur "predikativnoje prilagatel'noje + predložno-padežnaja forma"v sovremennom russkom i češskom jazykach

Ruferová, Jana, in: Materialy po russko-slavjanskomu jazykoznaniju. Mežvuzovskij sbornik naučnych trudov 20, Voronež, 1994, s. 79-81
4

Semantičeskije tipy struktur "predikativnoje prilagatel'noje + predložno-padežnyje formy suščestvitel'nych"v sovremennom russkom jazyke

Ruferová, Jana, in: Doklady učastnikov 9 Meždunarodnogo kongressa prepodavatelej russkogo jazyka i literatury (MAPRJAL) : Slovackaja respublika - Bratislava, 16-21 avgusta 1999 g, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1999, s. 3-10
5

Sémantické typy ruských predikativních adjektiv se substantivními doplněními typu Ngen

Ruferová, Jana, in: Studie rusistické, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1998, s. 7-28.
6

Semantičeskije tipy struktur "predikativnoje prilagatel'noje + predložno-padežnaja forma suščestvitel'nych"v sovremennom russkom i češskom jazykach

Ruferová, Jana, in: Izučenije slavjanskich jazykov, literatur i kul'tur v inoslavjanskoj srede, Belgrad, 1998, s. 81-83
7

Sémantické typy predikativních adjektiv s prostým a předložkovým genitivem v současné ruštině

Ruferová, Jana Hradec Králové 1999
8

Přínos diachronního pohledu při interpretaci předložek v současné ruštině

Ruferová, Jana, in: Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka, Brno, MU ; 1997, s. 17-27