Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach transtextualita lieferte 3 Treffer
1

Tvorba právních předpisů a komunikativní problémy jejich uplatňování

Kořenský, Jan, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 4, 1995, s. 267-275
2

Verbální humor jako specifický fenomén

Kořenský, Jan, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 45-49.
3

Využití architextuality v reklamě

Holanová, Radka, in: Varia 15 : Zborník materiálov z 15. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7 - 9. 12. 2005), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2008, s. 88-95