Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach transfer lieferte 29 Treffer
1

Kultura dialogu a formy monologu

Tondl, Ladislav, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 3, 1995, s. 161-173
2

Mezijazykový transfer při učení druhého cizího jazyka

Vít, Radek, in: Cizí jazyky, 57, č. 5, 2013-14, s. 15-20
3

Ako rozumejú zahraniční slovakisti češtine a zahraniční bohemisti slovenčine. Projekt receptívnej znalosti blízkeho jazyka

Pekarovičová, Jana, in: Studia Academica Slovaca 42 : Prednášky 49. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Bratislava, Univ. Komenského 2013, s. 169-180.
4

K otázke striedania kódov (maďarského a slovenského jazyka) v komunite Maďarov na Slovensku

Lanstyák, István, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 1, 2000, s. 1-17
5

Některé aspekty výuky češtiny jako cizího jazyka v jazykovém centru

Píšová, Dagmar, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 3, 2002-03, s. 122-127
6

Slavistické a kognitivní aspekty glottodidaktiky. Český student versus pasti komunikativnosti

Hofmański, Wojciech, in: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě : Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference. Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010, Brno, Tribun EU ; 2010, s. 213-222.
7

Problematika interference při výuce polského jazyka v českém jazykovém prostředí

Pösingerová, Kateřina, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 229-231
8

Strojový překlad po padesáti letech (od zrodu)

Čmejrek, Martin; Panevová, Jarmila, in: Eurolingua 2004 [Eurolingua 2004] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 3, 2005. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 124-133
9

Možnosti predikce negativního jazykového transferu

Daněk, Jan, in: Bohemistyka, 9, č. 3, 2009, s. 186-194
10

K voprosu interferencii i položitel'nogo perenosa v processe obučenija russkomu jazyku v češskoj škole

Konečný, Jakub, in: Lingua viva, 10, č. 18, 2014, s. 32-42