Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach tezaury lieferte 37 Treffer
1

Tezaurus EUROVOC - selekční jazyk Evropské unie

Hradilová, Jitka, in: Infocus, 1, č. 3, 1995, s. 66-69
2

To complement the dictionary

Sinclair, John, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 417-444
3

Tvorba tezauru v českém jazyce

Voráček, J. Praha 1974
4

Tvorba a integrace tezaurů v krizovém řízení

Kubíček, Petr, in: Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce : Sborník příspěvků Brněnského sympozia germanistů a učitelů němčiny 2006, Brno, PF MU ; 2007, s. 127-133.
5

The Wordtree

Burger, Henry G. Meriam 1984
6

Tezaurus jazyka českého. Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných

Klégr, Aleš Praha 2007
7

Věcné zpracování v Národní knihovně ČR

Balíková, Marie, in: Národní knihovna, 9, č. 3, 1998, s. 135-138
8

Zpráva o stavu prací na ThLE (Thesaurus Linguae Etruscae)

Slunečko, Vladimír, in: Listy filologické, 114, č. 4, 1991, s. 275-279
9

K hermeneutice selekčních jazyků (se zvláštním zřetelem k tezaurům)

Samek, Tomáš, in: Národní knihovna, 10, č. 6, 1999, s. 280-283
10

Tezaurus EUROVOC - překlad a tvorba české verze

Jiránková, Jana; Lhotská, Anna, in: Národní knihovna, 9, č. 3, 1998, s. 116-118