Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach terminologizace lieferte 14 Treffer
1

K výzkumu slangů

Jaklová, Alena, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 132-135
2

K problematice výuky odborného jazyka - terminologizovaná slova

Velichová, Jitka, in: Cizí jazyky, 43, č. 2, 1999-2000, s. 49-50
3

Temno und Obrození als Bezeichnungen von Epochen

Keipert, Helmut, in: Tschechisch bis 1775 - historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen? [Tsch] : Beiträge zum 5. Bohemicum Dresdense, 12. November 2010, München, Sagner ; 2012, s. 13-25
4

Funkční styl a diskurs - synonyma, nebo různé světy?

Kraus, Jiří, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 43-49.
5

K terminologizaci sloves v administrativních textech

Hubáček, Jaroslav, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 166-168
6

Terminologizace ikonických znaků

Šoltys, Otakar, in: Termina 2003 : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 2, 2004. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2004, s. 92-97
7

Aktuální vývoj terminologie

Birkhahnová, Edith, in: Sociálne vedy a humanistika očami mladých : Zborník zo stretnutia v Třešti 14. - 16. 3. 2005, Bratislava, Veda ; 2006, s. 227-229
8

Neosémantizační tendence v češtině na počátku 21. století

Procházková, Barbora, in: Problemi na neologijata v slavjanskite ezici, Sofija, Akad. Izd. "Prof. Marin Drinov" 2013, s. 208-217
9

Lexika na pomezí profesionalismů a slangu v publicistice

Žemlička, Milan, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 140-144.
10

Teorie terminologie a kognitivní lingvistika: k pojetí kategorizace, definice a nominace

Bozděchová, Ivana, in: Slovo a slovesnost, 71, č. 3, 2010, s. 163-175