Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach teologie lieferte 26 Treffer
1

Myšlení o transcendenci

Editor Ryšková, Mireia Červený Kostelec 2013
2

Tekstologični varianti pri terminologičnata leksika v răkopisnata tradicija na Joan-Ekzarchovija prevod na De fide orthodoxa

Ilieva, Tatjana, in: Slavia, 81, č. 2, 2012, s. 216-224
3

Malý teologický slovník. Přehled papežů

Fischer-Wollpert, Rudolf Z něm. orig. přel. a dopl. Bastl, Ondřej Praha 1995
4

English reader with excercises. For students of theology and Christian education

Peprníková, Dagmar Olomouc 1997
5

Orientační teologický slovník

Zprac. Salajka, Milan Praha 2000
6

Jazyk ako komunikačný prostriedok medzi človekom a bohom

Zozuľak, Ján, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 65-74.
7

K teologii komunikace

Bonnot, Bernard R., in: Teologické texty (Praha), 8, 1997, s. 86-87
8

Język religijny dawniej i dziś. Tom 3. Materiały z konferencji, Poznań 24-26 kwietnia 2006

Editor Bortkiewicz, Pawel Poznań 2007
9

Teologický slovník

Rahner, Karl; Vorgrimler, Herbert Přel. Jirsa, František Praha 1996
10

English reading comprehension and practice for students of catholic tradition

Mikulicová, Mlada Praha 1996