Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach talk show lieferte 6 Treffer
1

Politeness strategies in a talk show

Miššíková, Gabriela, in: Silesian Studies in English 2006 : International Conference of English and American Studies Opava 18-19 September 2006 (Proceedings), Opava, SlU ; 2006, s. 146-154
2

Il ceco parlato nel talk show televisivo

Zavettieri, Angela Napoli 2009
3

Sociopragmatické výzvy mediálního dialogu

Čmejrková, Světla, in: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie [Odkazy] : Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23.-24. 9. 2009 v Banskej Bystrici. Zborník venovaný Vladimírovi Patrášovi, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2010, s. 237-247.
4

Obranné a únikové techniky v mediálním dialogu

Hoffmannová, Jana, in: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie [Odkazy] : Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23.-24. 9. 2009 v Banskej Bystrici. Zborník venovaný Vladimírovi Patrášovi, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2010, s. 248-259.
5

Czeskie strukturalistyczne koncepcje stylu i ich współczesna recepcja

Čmejrková, Světla Wysztygiel, Aneta, in: Strukturalizm w Europie środkowej i wschodniej : Wizje i rewizje, Warszawa, Inst. Badań Literackich PAN ; 2012, s. 353-363
6

Komunikační výměny v gender rámci

Schneiderová, Anna; Hodinová, Pavla, in: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích [MetPř] : Sborník textů z mezinárodní vědecké konference Ostrava 13.-15. 9. 2005, Ostrava, OU ; 2005, s. 195-199.