Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sylabotónismus lieferte 6 Treffer
1

Nástin dějin evropského verše

Gasparov, Michail Leonovič Překlad Kolár, Robert Praha 2012
2

Kapitoly z korpusové versologie

Plecháč, Petr; Kolár, Robert Praha 2017
3

Hry typologie a studium verše: český a španělský verš v zápasu o charakter a tvar sylabotónismu

Volek, Emil, in: Česká literatura, 54, č. 2-3, 2006, s. 41-58
4

Tři poznámky k Dobrovského Prozodiím

Červenka, Miroslav, in: Slovo a slovesnost, 64, č. 4, 2003, s. 269-275
5

Antická metra a vzorce v české poezii 19. století

Sgallová, Květa, in: Słowiańska metryka porównawcza. 9 : Heksametr. Antyczne wzorce wiersza i strofy w literaturach słowiańskich, Warszawa, Inst. Badań Literackich ; 2011, s. 57-81.
6

Časoměrné vzorce a metra v českém národním obrození

Sgallová, Květa, in: Česká literatura, 54, č. 2-3, 2006, s. 17-25