Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sykavky lieferte 7 Treffer
1

Je polština "jazykem šišlavým"?

Pösingerová, Kateřina, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 1, 1997, s. 47-48
2

Sykavky do rádia nepatří

Kamberský, Jakub, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2009, 27.4.2009
3

Pravopisná specifika rukopisného zápisu Cesty z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka aneb Co všechno rukopis prozradil o svém původu, účelu a písaři

Vajdlová, Miloslava, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 152-166.
4

O pravopise staročeských veršovaných legend z doby lucemburské

Homolková, Milada, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 80-102
5

Specifika pravopisného úzu rukopisných textů 16. století

Černá, Alena M., in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 224-234.
6

Ke grafice bohemik X.-XII. století

Boháčová, Michaela, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 54, č. A 53, 2005, s. 137-145
7

The role of perception in Slavic sibilant systems

Żygis, Marzena, in: Investigations into Formal Slavic Linguistics (FDSL 4). Part 1 : Contributions of the Fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages held at Potsdam University, November 28-30, 2001, Frankfurt a. Main, Lang ; 2003, s. 137-153