Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach supletivnost lieferte 5 Treffer
1

Suppletion bei Numeralia in den germanischen Sprachen

Schuppener, Georg, in: Lingua Germanica 2008, Plzeň [LingG] : Sborník z konference: otázky česko-německých a německo-českých jazykových, literárních a kulturně-historických vztahů, Plzeň, ZČU ; 2008, s. 98-114
2

Supletivismus osobních zájmen

Elšík, Viktor, in: Studentská jazykovědná konference : Ostrava 8. 12. 1997, Ostrava, OU ; 1998, s. 17-48.
3

A note on the Slavic suppletion series *xoditi - *š6dl7 - j6do "to go"

Bičovský, Jan, in: Linguistica Brunensia, 61, č. 1-2, 2013, s. 129-134
4

Supletivní tvary z diachronního a synchronního pohledu

Beránková, Marie, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 13-17
5

Dawn of verbal suppletion in Indo-European languages

Frantíková, Dita, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 1, 2014, s. 57-65