Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach stylistika funkční lieferte 23 Treffer
1

Pojmy funkční stylistiky a jejich vztahy

Čechová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 26, č. 3-4, 1989, s. 116
2

Systematizace základních pojmů české funkční stylistiky

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 1, 1992, s. 116-128
3Nekvapil, Jiří, in: Studies in Functional Stylistics, Praha, Academia ; 1993, s. 278-284
4

Funkční stylová oblast administrativní

Čechová, Marie, in: Přednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 115-120
5

Základní pojmy funkční stylistiky a pokus o jejich usouvztažnění

Čechová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 25, č. 3-4, 1988, s. 113-114
6

Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě

Fedrová, Stanislava; Jedličková, Alice, in: Česká literatura, 59, č. 1, 2011, s. 26-58
7

Pojetí stylu u pražských strukturalistů

Jelínek, Milan, in: Česká literatura, 40, č. 2-3, 1992, s. 209-216
8

K narozeninám Miroslava Červenky

Hoffmannová, Jana, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 4, 2002, s. 316-319
9

Slovenská inspirace české stylistiky

Krčmová, Marie, in: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 40-49
10

Termín registr v soustavě pojmů sociolingvistiky a funkční stylistiky

Mrázková, Kamila, in: Registre jazyka a jazykovedy (1) [RegJ 1] : Na počesť Daniely Slančovej, Prešov, FF Prešov. univ. ; 2014, s. 102-108.