Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl biblický lieferte 5 Treffer
1

Český jazyk v "dotyku transcendence". Problémy nového biblického stylu

Bartoň, Josef, in: Myšlení o transcendenci, Červený Kostelec, Mervart 2013, s. 221-242
2

Český starozákonní překlad po roce 1900. Kontexty, konfese, předloha, kánon

Bartoň, Josef, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život, 23, č. 2, 2013, s. 143-162
3

České katolické bible v 18. a 19. století aneb Dědictví svatováclavské

Komárek, Karel, in: Historie - Otázky - Problémy, 5, č. 2, 2013, s. 196-205
4

K tzv. synonymům v Bibli kralické šestidílné

Dittmann, Robert, in: Die tschechische Bibel : Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 7. Bohemicum Dresdense 25. Oktober 2013, München, Sagner 2015, s. 57-66
5

Jazyková stránka Bible kralické

Dittmann, Robert, in: Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické, Brno, Morav. zemské muzeum ; 2013, s. 71-78