Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl věcný lieferte 9 Treffer
1

Frekvenční slovník češtiny věcného stylu

Sestavovatel, kompilátor Těšitelová, Marie Praha 1983
2

Srovnání českých a německých věcných textů

Pavlíčková, Helena, in: Jazykovědné aktuality, 31, č. 3-4, 1994, s. 111-114
3

Přesnost a přibližnost ve věcném stylu

Čechová, Marie, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 13, 2009, s. 71-75
4

Vyjadřování přibližných údajů ve sféře podnikatelsko-finanční

Čechová, Marie, in: Jazyk, literatura a finance [JazLFin] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 24.-26. dubna 2009, Ústí nad Labem, UJEP ; 2009, s. 31-34.
5

Věcný text v české a anglosaské kultuře

Chamonikolasová, Jana, in: Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole [TvPsaní] : Sborník příspěvků ze stejnojemnné mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21. až 23. října 2005 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno, Doplněk ; 2005, s. 157-165.
6

Některé společné funkce věcných stylů

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 85-91
7

Integrační procesy ve stylizaci textů

Krčmová, Marie, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 161-168
8

Věcné styly ve vzdělávání bohemistů-cizinců

Čechová, Marie, in: Bohemistyka, 15, č. 2, 2015, s. 173-178
9

Nová média - nové styly?

Krčmová, Marie, in: Stylistyka, 11, 2002, s. 349-359