Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl nízký lieferte 8 Treffer
1

Ze sta let české stylistiky

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 20, 2011, s. 397-407
2

Staročeské legendy a jejich místo mezi rétorickými styly - prostředky jednotlivých stylů a jejich funkce

Zajíčková, Vendula, in: Bohemistyka, 10, č. 2, 2010, s. 121-132
3

Vertikální členění stylů v náboženských komunikátech

Kvítková, Naděžda, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 161-164.
4

"Tajnej a otevřenej jazyk" (spisovnost a nespisovnost v románu Jáchyma Topola Sestra)

Mareš, Petr, in: Otevřený rány : Vybrané studie o díle Jáchyma Topola, Praha, Torst ; 2013, s. 133-137
5

Styl vysoký a nízký

Čmejrková, Světla, in: Stylistyka, 20, 2011, s. 81-90
6

Poetika středověké poetiky

Žákovská, Soňa, in: Poetický Cikháj v Brně 2010 : Sborník textů o poetice, Brno, Tribun EU 2012, s. 81-94
7

Současná česká kultura (styl básnických a dramatických textů) a kultura/kultivovanost jazyka/řeči

Hoffmannová, Jana, in: Stylistyka, 21, 2012, s. 83-96
8

Výslovnostní styly v češtině

Bartošek, Jaroslav, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 155-161