Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl administrativně-právní lieferte 6 Treffer
1

Zástupci autoškol pohrozili další blokádou

Hrbáček, Jan, in: Hospodářské noviny (Praha), 2002, 25.1.2002
2

Cizost a jinakost v jazyce legislativy

Brádková, Hana, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 82-86
3

Styl administrativně-právní

Jelínek, Milan, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 240-250
4

Hezky česky, úředníci, velí ministr

Dubnová, Ivana, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2002, 22.1.2002
5

Z úředníků jsou novodobí obrozenci, starostové jejich euročeštině nerozumí

Kerles, Marek, in: Lidové noviny (Praha), 2004, 12.5.2004
6

Funkce zájmen v právních komunikátech

Hošnová, Eva, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 169-178