Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl ženský lieferte 7 Treffer
1

Existuje obecný styl ženský a mužský?

Jelínek, Milan, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 297-302
2

K prostředkům výstavby feministického textu

Nebeská, Iva, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 303-305
3

Rodové rozdíly v dopisech mladých lidí

Hladká, Zdeňka, in: Přednášky a besedy z 35. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 35], Brno, MU ; 2002, s. 65-73
4

The Czech Republic as reflected in texts by Czechs living in the USA

Jaklová, Alena; Junková, Bohumila, in: Stylistyka, 13, 2004, s. 303-314
5

Současný editorial (1), (2)

Jandíková, Eva, in: Češtinář, 23, č. 2, 3, 2012-13, s. 39-49, 65-71
6

Editorial jako specifický text v současných ženských časopisech

Štěpánková, Barbora, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 223-228
7

Ke způsobům navazování komunikace v současných ženských časopisech

Štěpánková, Barbora, in: Varia 15 : Zborník materiálov z 15. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7 - 9. 12. 2005), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2008, s. 538-545