Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach stratifikace lieferte 135 Treffer
1

Hierarchy and Overlap of Language Levels

Leška, Oldřich, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 133-140
2

Notes on the Functions of Grammatical Units in Language System and in Discourse

Bondarko, Aleksandr V., in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 307-316
3

Notes on the development of the literary language and on the different linguistics registers in Czech

Dickins, Tom, in: Spoken Czech : Situational Dialogues for Intermediate Level Students, Wolverhampton, Univ. of Wolverhampton 1993, s. 7-34
4

Pozycijna stratyfikacija parcel'ovanych dodatkiv u čes'kij literaturnij movi

Fedonjuk, Valentina Je., in: Naukovyj visnyk kafedry Junesko Kyjivs'koho derž. linh. univ. (Kyjiv), 4, 2001, s. 157-164
5

Za vzaimootnošenieto za literaturen ezik i dialekti

Šaur, Vladimír, in: Dialektologija i lingvistična geografija, Sofija, Univ. izd. "Kliment Ochridski" ; 1993, s. 69-78
6

Varianty spisovné ruštiny (tendence k unifikaci vs. prostor)

Trösterová, Zdeňka, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 108-111.
7

Sociolingvistika

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 47-49
8

Čekající možnosti a číhající propasti

Sgall, Petr, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 3, 1999, s. 161-175
9

L' importance de la stratification dialectale et de la diffusion lexicale pour la classification des langues de l'Afrique

Zima, Petr, in: Actes du cinquième colloque de linguistique nilo-saharienne. 24-29 août 1992. Université de Nice Sophia-Antipolis, Köln, Köppe ; 1995, s. 413-423
10

Język literacki we współczesnej polskiej komunikacji

Gajda, Stanisław, in: Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských [SocASpJSl] : Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů v Praze 16.-17. září 2005, Praha, FF UK 2006, s. 57-72.