Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach stereotypy genderové lieferte 45 Treffer
1

Genderové stereotypy a konstrukt maskulinity ve společenských katechismech

Lenderová, Milena, in: Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti : Koncepty, metody a perspektivy, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2012, s. 224-240
2

Mąż i żona w obrazach świadomości Polaków i Rosjan

Rodziewicz, Barbara, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 395-398.
3

Tschechische Lehrbücher des Deutschen: Ein Blick aus der Gender-Perspektive

Valdrová, Jana, in: Mediale Welten in Tschechien nach 1989 : Genderprojektionen und Codes des Plebejismus, München, Sagner ; 2005, s. 87-116.
4

Učebnica anglického jazyka ako zdroj rodovo citlivej výchovy

Homolová, Eva, in: Cizí jazyky, 51, č. 5, 2007-08, s. 146-148
5

Norms on the gender perception of role nouns in Czech, English, French, German, Italian, Norwegian, and Slovak

Valdrová, Jana, in: Behavior Research Methods (el.), 46, č. 3, 2014, s. 841-871
6

Genderové stereotypy v reklamních textech

Komárková, Olga Praha 2006
7

Gender balanced ELT textbooks - myth or reality?

Homolová, Eva, in: Lingua viva, 5, č. 9, 2009, s. 9-16
8

Máma nestojí jen u plotny, může i řídit auto

Blažková, Jana, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2003, 2.6.2003
9

Genderové stereotypy v korespondenci Boženy Němcové

Saicová Římalová, Lucie, in: Božena Němcová : život - dílo - doba : Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7.-8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové, Česká Skalice, Muzeum Brno Němcové ; 2006, s. 196-202.
10

Příručka posuzování genderové korektnosti učebnic. Jak zjistit, zda učebnice respektuje, podporuje a rozvíjí rovné šance žen a mužů?

Valdrová, Jana; Smetáčková-Moravcová, Irena; Knotková-Čapková, Blanka, in: Ročenka katedry/centra genderových studií 2003/04, Praha, FHS UK ; 2005, s. 172-196