Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach střídání kódů lieferte 52 Treffer
1

De lingua latina a sociální prestiži v komunikační události sponze

Šoltys, Otakar, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 319-323
2

K otázke striedania kódov (maďarského a slovenského jazyka) v komunite Maďarov na Slovensku

Lanstyák, István, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 1, 2000, s. 1-17
3

Co je (ne)příznakové v současné české jazykové situaci? Dynamika pohybu mezi substandardními útvary a standardním útvarem jazyka

Gladkova, Hana, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis ; 2011, s. 15-31.
4

Je spisovná čeština umělým jazykem? Malá sonda do aktivních znalostí spisovné češtině žáků 2. třídy ZŠ

Štícha, František; Chalupová, Pavla, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 325-330
5

Sistemnite predpostavki za săzdavaneto na substandartni raznovidnosti v bălgarskija i češkija ezik

Gladkova, Hana, in: Tradicija i săvremennost v bălgarskija ezik : Sbornik v čest na prof. d-r Ljubomir Andrječin čl.-kor. na BAN, Sofija, Univ. izd. "Sv. Kliment Ochridski" 2001, s. 317-320
6

Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy

Tůma, František, in: Slovo a slovesnost, 78, č. 4, 2017, s. 283-304
7

Mluvený projev spisovný a nespisovný

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 197-201
8

Sprachwechsel und kuturelle Identität. Božena Němcová und Marie von Ebner-Eschenbach

Langer, Gudrun, in: Auf der Suche nach einer grösseren Heimat : Sprachwechsel/Kulturwechsel in der slawischen Welt, Jena, 1999, s. 33-50
9

Spisovnost v nepřipravených monologických projevech budoucích učitelů

Šindelářová, Jaromíra, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 390-394.
10

Co je to pospisovnění? Strukturní a sociolingvistická charakteristika pohybu mezi standardním jazykem a substandardními útvary

Gladkova, Hana, in: Standart i substandart : Diachronni i sinchronni aspekti, Šumen, Univ. izd. "Episkop Konstantin Preslavski" 2005, s. 39-50