Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach srozumitelnost lieferte 14 Treffer
1

Testing speech perception in noise

Janota, Přemysl; Palková, Zdena, in: Proceedings of the 32th Czech Conference of Acoustics: Speech - Music - Hearing, Praha, 1995, s. 55-58
2

Toepassingen van tekstoptimalisatie op pragmatische teksten en meting van de effectiviteit van de verbeteringen

Ištván, Marcel, in: Neerlandica 5 : Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Olomouc, Olomouc, UP ; 2010, s. 203-212.
3

Implizitheit vs. Explizitheit in Bibelübersetzungen

Štícha, František, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 15-24
4

Čteme očima druhých. Sloh je hlavně čtení - část 2

Hausenblas, Ondřej, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 140-143
5

Víme, co všechno sdělujeme, když mluvíme?

Palková, Zdena, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 3-4
6

Testing intelligibility at maximum rate

Dohalská, Marie, in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 53-59
7

Polemos: Válka nebo spor?

Kraus, Jiří, in: Televizní tvorba, č. 1-2, 1990, s. 15-19
8

Srozumitelnost řeči ve vztahu k spisovnosti mluvených projevů

Palková, Zdena, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 94-98.
9

Postulat der Verständlichkeit als wichtiger Faktor in der Fachübersetzung

Ptáčníková, Vlastimila, in: Zagreber germanistische Biträge, 17, 2008, s. 199-214
10

Srozumitelnost psané češtiny v intrakulturní komunikaci Neslyšících

Břinková, Lucie, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1-2, 2013, s. 33-48