Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach srbocharvátština lieferte 165 Treffer
1

Novi časopis za srpski jezik

Derić, Gordana, in: Slavia, 66, č. 2, 1997, s. 250-252
2

Alterniranje pridjeva i priloga u nekim ustaljenim sintagmama misalnih tekstova 14. i 15. stoljeća

Hudeček, Lana, in: Rasprave Zavoda za jezik (Zagreb), 19, 1993, s. 127-135
3

Povijest hrvatskoga književnoga jezika

Moguš, Milan Zagreb 1993
4

Tvorbeni modeli imena blizanaca u Vojvodini

Ladjević, Milica Novi Sad 1987
5

Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864)

Kvapil, Miroslav, in: Bohemo-serbica. Bohemo-croatica : Soubor statí doplněný bibliografií autora za léta 1955-1994, Praha, Euroslavica ; 1995, s. 13-17
6

Prezentativi evo, eto, eno

Kordić, Snježana, in: Slavia, 66, č. 2, 1997, s. 183-196
7

Declarative utterance-final position in Serbo-Croatian

Godjevac, Svetlana, in: Proceedings of LP'98. [Vol.] 1 : Item Order in Language and Speech, Prague, Karolinum ; 1999, s. 63-76
8

O jednom neobičnom toponimu kod Ankara u Turskoj (Srp Gazi - 'Srpski pobednik')

Nikolić, Vidan, in: Acta onomastica, 45, 2004, s. 32-39
9

Z novějších prací jugoslávské antroponomastiky

Knappová, Miloslava, in: Onomastický zpravodaj, 29, 1988, s. 155-159
10

K některým problémům identifikace chorvatštiny v současnosti

Pfefferová, Ditta, in: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti [ONI] : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 6. a 7. listopadu 2001 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava, Slezský ústav ; 2001, s. 230-234.