Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach srbština lieferte 635 Treffer
1

Serbske knihi na Praskich knižnych wikach

Mudra, Jan, in: Rozhlad, 45, č. 9, 1995, s. 340-341
2

Dopomnjenki, kotrež so z pomjatka njepozhubja. Před 45 lětami załoži so 1. serbski gymnazij w Čěskej Lipje

Vydra, František, in: Rozhlad, 45, č. 12, 1995, s. 455-456
3

Studij młodych Serbow w sewjernej Čěskej (1945-1950)

Urban, Zdeněk, in: Rozhlad, 45, č. 11, 1995, s. 397-401
4

Dvojjazyčné známky a razítka v Lužici

Malotín, Bohumil, in: Česko-lužický věstník, 4, č. 3, 1994, s. 19-20
5

Jsou encyklopedie vševědoucí?

Vydra, František, in: Česko-lužický věstník, 4, č. 12, 1994, s. 95-96
6

Serbja a jich integracija do euroregiona Nysa

Šatavová, Vladimíra, in: Rozhlad, 50, č. 9, 2000, s. 320-322
7

Samojo - ludćik na "třěše"Europy

Šatava, Leoš, in: Serbske Nowiny (Budyšin), 1998, s. 3., 10.7.,17.7.,24.7.1998
8

Zabudźće swoju rěč, přejendźelšćće so!

Šatavová, Vladimíra, in: Serbske Nowiny - Předźenak, 1998, s. 2, 1998.1998
9

Srpska autobiografska književnost i vrste reči u srpskom jeziku. Teze i rezimei

Beograd 1997
10

Srpsko jezičko nasledje na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas

Glavni i odgovorni urednik Stojanović, Jelica Nakšić, Novi Sad 2012