Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach spoonerismy lieferte 5 Treffer
1

Saying it... on paper (18)

Haas, Richard, in: Akademický bulletin, č. 10, 2007, s. 31
2

Saying it... on paper (19)

Haas, Richard, in: Akademický bulletin, č. 11, 2007, s. 33
3

Kolik bylo Wolkerovi let, když se narodil?

Lišková, Michaela, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 1-2, 2004, s. 84-88
4

Malapropizmy a podobná přeřeknutí u Shakespeara a Sheridana a jejich české překlady

Hladký, Josef, in: Časopis pro moderní filologii, 90, č. 1, 2008, s. 1-18
5

Přeřeknutí v přednáškových textech

Lišková, Michaela, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 144-148