Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach spojky odporovací lieferte 7 Treffer
1

O chybných záporech v češtině

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2000, 15.12.2000
2

Odporovací spojovací prostředky v barokní češtině

Kosek, Pavel, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 149-154.
3

K proměně příslovce ovšem v spojku odporovací

Alexová, Jarmila, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 55-58.
4

Adversativnite nezavisnosloženi rečenici vo makedonskite srednovekovni rakopisi

Gurkova, Aleksandra, in: Slavia, 74, č. 2-3, 2005, s. 191-203
5

Ke slovosledným vlastnostem ale ve starších vývojových fázích češtiny

Kosek, Pavel, in: Cesty slov, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2012, s. 115-133.
6

Das Inventar adversativer Konnektoren in den Slavinen

Adamíková, Marcela, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 8, München, Sagner 2005, s. 1-10
7

Prosodie, Kontext und Wortstellung in tschechischen und slovakischen adversativen Konstruktionen

Adamíková, Marcela, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 5, München, Sagner 2002, s. 1-10