Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach spojení slovní lieferte 219 Treffer
1

Příspěvek k analýze multiverbálních spojení typu provádět rekonstrukci

Vlková, Věra, in: Slovo a slovesnost, 51, č. 1, 1990, s. 1-15
2

Sostavnyje naimenovanija v sovremennom russkom jazyke (na materiale jazyka pressy iz ekonomičeskoj i kommerčeskoj sfery)

Rudincová, Blažena, in: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického hľadiska [Porovnávací opis...] : Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie, Bratislava, Stimul ; 1998, s. 129-133
3

Combination, collocation and multi-word units

Čermák, František, in: EURALEX 2000 : Proceedings of the Ninth Euralex International Congress, Stuttgart, Germany, August 8th - 12th, 2000. Vol. 1, 2, Stuttgart, Inst. für Maschinelle Sprachverarbeitung ; 2000, s. 489-495
4

The BBI dictionary of English word combinations

Benson, Morton; Benson, Evelyn; Ilson, Robert Amsterdam 1997
5

Není vůle jako vůle - o slovu zhì v klasické čínštině

Zádrapa, Lukáš, in: Nový Orient, 66, č. 2, 2011, s. 44-46
6

Některé problémy současné angličtiny

Menhard, Zdeněk, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 5-7
7

Zwei- und mehrgliedrige Ausdrücke in den Olmützer Testamenten aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte des Frühneuhochdeutschen in Olmütz

Spáčilová, Libuše, in: Germanistica Pragensia, 14, 1999, s. 131-141
8

Bitva u Zborova

Němec, Igor, in: Nedělní Telegraf (Praha), 1992, s. 11, (5. 7.)
9

Anabaze a naše svébytnost. 75. výročí bitvy u Zborova

Němec, Igor, in: Český deník (Praha), 1992, s. 11, (9. 4.)
10

Na seznamu velezrádců před pětasedmdesáti lety. T. G. Masaryk

Němec, Igor, in: Český deník (Praha), 1992, s. 4, (7. 3.)