Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovesa tranzitivní lieferte 17 Treffer
1

A functional characterology of the English transitional pr-verbs: presentation or appearance on the scene revisited

Adam, Martin, in: Ostrava Journal of English Philology, 2, č. 2, 2011, s. 7-20
2

Complex-transitive verbs with adjectival object complement: sample analysis

Šaldová, Pavlína; Klégr, Aleš, in: The Tongue Is an Eye : Studies presented to Libuše Dušková, Praha, UK ; 2000, s. 84-100
3

On pragmatic and cognitive processes in meaning variation

Kudrnáčová, Naděžda, in: Linguistica Silesiana, 31, 2010, s. 55-67
4

Das reflexive Passiv transitiver Verben in den slavischen Sprachen (unter besonderer Berücksichtigung des Tschechischen)

Rytel-Kuc, Danuta, in: Proceedings of the 14th international congress of linguists, Berlin/GDR, August 10-15, 1987. Vol. 1, 2, 3, Berlin, Akademie-Verlag ; 1990, s. 1053-1056
5

Bezobjektové posesivní rezultativní konstrukce od sloves tranzitivních a bezobjektové i objektové posesivní rezultativní konstrukce od sloves intranzitivních – jejich tvorba a funkce v českém jazyce

Podobová, Marie, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1, 2015, s. 82-113
6

Il passivo dei verbi fattitivi fare e lasciare

Vanvolsem, Serge, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 37-47
7

Tranzitivita, negace, vid

Čech, Radek, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 39-41
8

On the status of na marking indirect objects in Bulgarian

Junghanns, Uwe; Lenertová, Denisa, in: Studies in Formal Slavic Phonology, Morphology, Syntax, Semantics and Information Structure [FDSL 7] : Proceedings of FDSL 7, Leipzig 2007, Frankfurt a. Main, Lang 2009, s. 157-168
9

Testing of the transitivity hypothesis: double object verbs and aspect in Czech

Čech, Radek, in: Czech in Formal Grammar, München, LINCOM Europa ; 2009, s. 29-38
10

Obchodované akcie

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 268-270