Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovakistika lieferte 172 Treffer
1

Univerzitná slovakistika v českom prostredí. K desaťročiu existencie samostatného odboru na FF UK v Prahe

Nábělková, Mira, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 3-4, 2004, s. 100-110
2

Česká súčasnosť slovakistiky ako študijného odboru

Nábělková, Mira, in: Slovenčina ako cudzí jazyk : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava, Stimul ; 2002, s. 211-218
3

Univerzitná slovakistika v českom prostredí - živý študijno-výskumný priestor

Nábělková, Mira, in: Babylon, 14, 2004, s. 2 příl., 29.11.2004
4

Prečo o slovakistike?

Nábělková, Mira, in: Zrkadlenie/Zrcadlení. Česko-slovenská revue (Praha), 2, č. 1, 2005, s. 5-6
5

Zajímavá, ale smutná konference (dvacet let pražské univerzitní slovakistiky)

Zelenka, Miloš, in: Slavica Litteraria, X 18, č. 2, 2015, s. 232-233
6

K činnosti Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu

Špirudová, Jana, in: Slovanský ústav v Praze [SlUPr] : 70 let činnosti : Sborník statí. Bibliografie, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 89-100
7

Onomastický výskum na pedagogickej fakulte v Prešove pri príležitosti 50. výročia jej vzniku

Sičáková, Ľuba, in: Acta onomastica, 41-42, 2001, s. 321-329
8

Brněnská slovakistika a smysl slovakistiky v českých zemích: cíle a úskalí

Pospíšil, Ivo, in: Slovenčina v kontexte slovanských a neslovanských jazykov, Nitra, Univ. Konštantína Filozofa ; 2015, s. 33-44.
9

Slovakistika a slavistika na našich univerzitách

Pospíšil, Ivo, in: Česká a slovenská otázka v soudobém světě : Naše zájmy a základy naší hodnotové orientace EU, Brno, Konvoj ; 2002, s. 130-133
10

Úloha univerzit a slavistický kontext slovakistiky

Pospíšil, Ivo, in: Filologická revue, č. 1, 2003, s. 47-55