Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slova klíčová lieferte 10 Treffer
1

Služby vyhledávacích serverů v internetovském prostoru WWW. 1. část

in: i'96, 38, č. 4, 1996, s. 1-3 příl
2

Ključevoje slovo kommunikativnogo bloka kak osnova obučenija biznes-kommunikacii

Bugajeva, L. D.; Kuz'mina, Je. N., in: Rossica Ostraviensia 1997 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1997, s. 101-104
3

Klíčová slova v reklamních titulcích

Kupčík, Tomáš, in: Rossica Olomucensia, 39, 2001, s. 71-80
4

Klíčová slova

Hájková, Eva, in: Didaktické studie, 3, č. 1, 2011, s. 86-88
5

Osiągnięcia bibliograficzne Instytutu Slawistyki PAN

Rudnik-Karwatowa, Zofia, in: [Padesát ]50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004) : Księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 2004, s. 227-238
6

A comparative study of keywords in English-language corporate 
press releases from European companies. Insights into discursive practices

Skorczynska Sznajder, Hanna Teresa, in: Discourse and Interaction, 9, č. 1, 2016, s. 49-64
7

Hierarchical approach for spotting keywords. IDIAP Research Report

Lehtonen, Mikko; Heřmanský, Hynek; Fousek, Petr Martigny 2005
8

Phoneme based acoustics keyword spotting in informal continuous speech

Szöke, Igor; Schwarz, Petr; Matějka, Pavel; Burget, Lukáš; Karafiát, Martin; Černocký, Jan, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'05] : 8th International Conference, TSD 2005 Karlovy Vary, Czech Republic, September 12-15, 2005. Proceedings, Berlin, Springer 2005, s. 302-309
9

Tematická koncentrace textu v češtině

Čech, Radek Praha 2016
10

Slovo a text v historickém kontextu. Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka

David, Jaroslav; Čech, Radek; Davidová Glogarová, Jana; Radková, Lucie; Šústková, Hana Brno 2013