Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slova hybridní lieferte 70 Treffer
1

Live nahrávka

Nejedlý, Petr, in: Naše řeč, 70, č. 1, 1987, s. 53
2

Diskosloženiny

Bozděchová, Ivana, in: Naše řeč, 76, č. 2, 1993, s. 103-104
3

K charakteristice slohových příznaků hybridních složenin s prvním komponentem domácím

Mitter, Patrik, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 335-338.
4

Hybridní složeniny okazionálního charakteru v současné češtině

Mitter, Patrik, in: Europeica - Slavica - Baltica [Europeica] : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám, Praha, Nár. knihovna ČR ; 2007, s. 177-184.
5

Hybridní slova

Mejstřík, Vladimír, in: Právo (Praha), 1999, 7.6.1999
6

Anglická a hybridní kompozita v současné češtině a jejich adaptace

Svobodová, Diana, in: Naše řeč, 82, č. 3, 1999, s. 122-126
7

Počátek a konec některých formálních prostředků substantivních hybridních složenin

Mitter, Patrik, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 77-79
8

Složená hybridní substantiva s prvním členem video- v současné češtině

Mitter, Patrik, in: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti [ČPolSlJ] : Sborník referátů z mezinárodního odborného semináře uspořádaného u příležitosti sedmdesátin prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc., na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. února 2002, Olomouc, UP ; 2003, s. 161-163.
9

Složená hybridní substantiva s prvním komponentem kyber- v současné češtině

Mitter, Patrik, in: Varia 12 : Zborník materiálov z 12. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. - 6. 12. 2002), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2005, s. 96-98
10

O hybridních složeninách

Koblížek, Vladimír, in: Češtinář, 4, č. 3, 1993-94, s. 65-69