Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slang počítačový lieferte 12 Treffer
1

Počítačový slang

Koblížek, Vladimír, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 84-91.
2

Jazyk vo svete počítačov

Klincková, Jana, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 77-82.
3

Realtimeoví klikači a kovaní stratégové (jazyková tvořivost v mluvě hráčů počítačových her)

Volná, Kristina, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 1-2, 2004, s. 35-37
4

K expresivitě ve slangu

Chýlová, Helena, in: Slang a argot [SlangArgot 8] : Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008, Plzeň, PF ZČU ; 2008, s. 92-98.
5

Počítačový slang

Lišková, Michaela, in: Studentská vědecká konference 2004, Praha, PF UK ; 2004, s. 322-330
6

Lexiko-semantičeskij sinkretizm na materiale russkogo i češskogo komp'juternogo žargona

Cagašová, Oxana, in: Slované: souznění a konflikty, Praha, Červený Kostelec, FF UK, Mervart 2016, s. 33-41
7

Klouzni to!

Freiová, Zora, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 2018, 31, č. 23, 2018, s. 3, (27. 1.)
8

"HELLo maniax!"

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 123-125
9

K tvoření slov v počítačovém slangu

Lišková, Michaela, in: Eurolingua 2004 [Eurolingua 2004] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 3, 2005. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 63-67
10

Některé komunikační a mluvnické aspekty počítačového slangu

Lišková, Michaela, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 46-52