Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slang pivovarnický lieferte 7 Treffer
1

Pivovarský a poštovní slang v Plzni

Klimeš, Lumír, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 31-32
2

Pivovarský slang

Klimeš, Lumír, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 165-176
3

Pivovarský slang v jižních Čechách

Jaklová, Alena, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 2 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 1993, s. 50-68
4

Pivovarnictví a pivovarský slang v jižních Čechách

Jaklová, Alena, in: Výběr (České Budějovice), 31, č. 2, 1994, s. 107-112
5

Slangy v jižních Čechách

Jaklová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 3, 2000, s. 142-145
6

Lexikální výpůjčky v jihočeských slanzích

Jaklová, Alena, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 216-220
7

Germanismen in den südböhmischen Slangs

Jaklová, Alena, in: Selecta Bohemico-Germanica : Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur, Münster, Lit 2003, s. 83-91