Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sémantika lexikální lieferte 14 Treffer
1

Lexical semantics and knowledge representation in multilingual text generation

Stede, Manfred Dordrecht 1999
2

Lexical semantics and compositionality

Partee, Barbara H., in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 64, 1995, s. 78-79
3

Ze VII. mezinárodního sjezdu slavistů ve Varšavě. 4. Problematika lexikologie, tvoření slov, lexikální sémantiky a lexikografie

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 35, č. 2, 1974, s. 144-151
4

Prostranstvo slova. Leksičeskaja semantika v obščeslavjanskoj perspektive

Tolstaja, Svetlana M. Moskva 2008
5

Husovy jazykové poznámky v českých spisech

Lilič, Galina A., in: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 1. díl [Pocta UK 1] : Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.-26. srpna 1998, Praha, UK ; 1998, s. 67-72
6

Integrating formal, functional, and lexical semantic information: more on the genitive of negation

Borschev, Vladimir; Partee, Barbara H., in: Abstracts : International Conference Bridges and Interfaces: Form, Meaning and Function, Prague, March 12-14, 1998, Praha, UK ; 1998, 7 s.
7

La linguistique du signe. Une approche sémiotique du langage

Rey-Debove, Josette Paris 1998
8

Člověk v češtině a v kontextu ostatních slovanských jazyků (jazykový obraz světa)

Jerie, Denis, in: Konference mladých slavistů 1 : Slavistika dnes: trendy a perspektivy, květen 2005, Praha, FF UK ; 2006, s. 72-79.
9

Konverzívnost jako systémový vztah

Kováčová, Kateřina Praha 2005
10

' Člověk' - v češtině a v kontextu polštiny a němčiny (jazykový obraz světa)

Jerie, Denis, in: Literatur, Sprache, Kultur und Fremde [LitSpr] : Beiträge zur V. Internationale Westslawistischen Studentenkonferenz interFaces in Leipzig, Hildesheim, Olms Verlag ; 2007, s. 265-274.