Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach sémémy lieferte 8 Treffer
1

Teorie a praxe jednojazyčného slovníku výkladového

Filipec, Josef, in: Manuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 14-49
2

Manipulativní komunikační strategie a nepatřičnost

Machová, Svatava, in: Eurolingua & Eurolitteraria 2009 [Eurolingua 2009], Liberec, TU 2009, s. 71-75
3

Lector in fabula. Role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech

Eco, Umberto Přel. Frýbort, Zdeněk Praha 2010
4

Lexikální norma

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 3, 1995, s. 190-203
5

K popisu lexika

Filipec, Josef, in: Slavica Slovaca, 35, č. 2, 2000, s. 124-127
6

Teorie sémiotiky

Eco, Umberto Překladatel Sedláček, Marek Brno 2004
7

Lexém-sémém, oblast jeho užití a typy neurčitosti

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 59, č. 2, 1998, s. 81-95
8

Od významu v jazyce ke smyslu v textu. O dobrodružství strukturalistické cesty

Hoskovec, Tomáš, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 1-2, 2008, s. 110-130