Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rytmus řeči lieferte 7 Treffer
1

The impact of rhythmic distortions in speech on personality assessment

Volín, Jan; Poesová, Kristýna; Skarnitzl, Radek, in: Research in Language (Łódź), 12, č. 3, 2014, s. 209-216
2

Unintended preferences in the perceptive evaluation of rhythmical units in Czech

Palková, Zdena; Veroňková, Jitka, in: Proceedings of the Eurospeech'99. Vol. 4, Budapest, 1999, s. 1903-1906
3

Focus movements and the internal images of spoken discourse

Holmquist, Kenneth; Holšánová, Jana, in: Discourse and Perspective in Cognitive Linguistics, Amsterdam, Benjamins ; 1997, s. 223-246
4

Mluva a zpěv

Hostinský, Otakar, in: Téma: Promluva : Třicet úvah dvaceti tří autorů, Praha, Akropolis ; 2006, s. 18-20
5

Jazykovaja specifika strukturno-komponentnoj aktualizacii ritma reči

Potapov, Vsevolod V., in: Voprosy jazykoznanija, 5, 1993, s. 83-97
6

Nefonologické krácení ve slovenštině a češtině a rytmický zákon (výsledky experimentu)

Sloboda, Marián, in: Varia 13 : Zborník materiálov z 13. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2006, s. 157-166
7

Teorie verše i jako teorie rytmu a melodie básníkovy promluvy

Jiráček, Pavel, in: Česká literatura, 59, č. 3, 2011, s. 374-393