Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rusismy lieferte 46 Treffer
1

Nepouštějme si do češtiny rusismy!

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2000, 6.10.2000
2

Donkichotský boj s genitivem

Liehm, A. J., in: Lidové noviny (Praha), 1997, 10.1.1997
3

Rusycyzmy we współczesnej polszczyźnie

Orłowski, Jan, in: Olomoucko-lublinský rusistický sborník 3, Praha, SPN ; 1991, s. 23-29.
4

Železný vlk. Příběhy z naší anabáze

Langer, František K vyd. připrav. Víšková, Jarmila Praha 1994
5

Přejatá slova: nevyhnutelné zlo vs. nevyhnutelné blaho?

Neščimenko, Galina P., in: Setkání s češtinou : Sborník z konference Setkání s češtinou konané v Praze 6.-7. září 2001, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2002, s. 63-71
6

"Reket"?

Nejedlý, Petr, in: Naše řeč, 73, č. 3, 1990, s. 165-166
7

Zaimstvovanie i mež"jazykovaja omonimija. (na materiale rusizmov v češskom jazyke i bogemizmov v russkom jazyke)

Žídková, Dagmar, in: Folia linguistica Rossica: Acta Universitatis Loziensis, Łódź, č. 3, 2007, s. 185-197
8

Legionářské prózy. Železný vlk. Z času legií

Langer, František K vyd. připrav. Papcunová, Jana Praha 2003
9

Donkichotský boj s genitivem

Tuček, Miroslav, in: Lidové noviny (Praha), 1997, 21.1.1997
10

Polskie pomnik, czeskie pomník, památník

Orłoś, Teresa Zofia, in: Język polski, 76, č. 4-5, 1996, s. 299-302