Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rumunistika lieferte 7 Treffer
1

Podoby rumunské identity

Ed. Valentová, Libuše Praha 2009
2

Podoby rumunské identity

Ed. Valentová, Libuše Praha 2009
3

Studentů rumunštiny rok od roku přibývá

tes, in: Lidové noviny (Praha), 2006, 13.12.2006
4

Profesor Hertvík Jarník

Smrčková, Jiřina, in: Rumunská kultura a jazyk v českých zemích : Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2009, s. 25-26.
5

S Marií Kavkovou o rumunistice

Valentová, Libuše, in: Svět literatury, 2, č. 3, 1992, s. 70-73
6

Nástin vývoje české rumunistiky. Češi a rumunština

Felix, Jiří, in: Rumunská kultura a jazyk v českých zemích : Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2009, s. 10-19.
7

Rumunština na katedře romanistiky FF UP - tradice a perspektivy

Černý, Jiří, in: Rumunská kultura a jazyk v českých zemích : Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2009, s. 20-24.