Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach reprezentativnost lieferte 17 Treffer
1

Recepce současné češtiny a reprezentativnost korpusu. Výsledky a některé souvislosti jedné orientační sondy na pozadí budování Českého národního korpusu

Čermák, František; Králík, Jan; Kučera, Karel, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 2, 1997, s. 117-124
2

The representativeness of Czech corpora

Králík, Jan; Šulc, Michal, in: International Journal of Corpus Linguistics (Amsterdam), 10, č. 3, 2005, s. 357-366
3

Korpus a reprezentativnost

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 97, č. 4-5, 2014, s. 185-193
4

Representativeness of spoken corpora on the example of the new spoken corpora of the Czech language

Waclawičová, Martina; Kopřivová, Marie, in: Trudy meždunarodnoj konferencii "Korpusnaja lingvistika - 2006", Sankt-Peterburg, Izd-vo Sankt-Peterburgskogo univ. ; 2006, s. 174-181
5

Tematická reprezentativnost korpusů

Šulc, Michal, in: Slovo a slovesnost, 62, č. 1, 2001, s. 53-61
6

Corpus representativity, bigrams, and PoS-tagging quality

Oliva, Karel; Květoň, Pavel, in: Proceedings of the Conference KONVENS 2002, Saarbrücken, 2002
7

Spoken corpora design: their constitutive parameters

Čermák, František, in: International Journal of Corpus Linguistics, 14, č. 1, 2009, s. 113-123
8

Diachronní složka Českého národního korpusu a hranice možností korpusového výzkumu vývoje češtiny

Kučera, Karel, in: Naše řeč, 97, č. 4-5, 2014, s. 208-215
9

Překladová čeština v korpusech

Chlumská, Lucie; Richterová, Olga, in: Naše řeč, 97, č. 4-5, 2014, s. 259-269
10

Korpus spontánní mluvené češtiny ORAL2013

Benešová, Lucie; Křen, Michal; Waclawičová, Martina, in: Časopis pro moderní filologii, 97, č. 1, 2015, s. 42-50