Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach relativa lieferte 5 Treffer
1

Vedlejší věty s relativy který a jenž : liší se něčím?

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy ze 44. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 44], Brno, MU ; 2011, s. 77-91
2

Ke statusu subjektových vět

Karlík, Petr, in: Vesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny 2018, s. 113-130
3

Spojovací prostředky v češtině období baroka

Kosek, Pavel Ostrava 2003
4

K obsahovým propozicím ve starořečtině 2 (k tzv. nepřímým otázkám)

Muchnová, Dagmar, in: Auriga, 40, č. 1-2, 1998, s. 7-22
5

Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských

Běličová, Helena Praha 1998