Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rekce lieferte 17 Treffer
1

Několik poznámek o syntaktickém vztahu závislosti

Hrbáček, Josef, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 1-2, 1995-96, s. 5-13
2

Nauczanie rekcji polskich czasowników w dydaktycznym zwierciadle języka czeskiego

Reska, Jaroslav, in: Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego, Wrocław, 1992, s. 114-118
3

Zur Rolle des Substantivs und des Verbs in der Valenzstruktur des Satzes

Komárek, Miroslav, in: Issues of Valency and Meaning : Studies in Honour of Jarmila Panevová, Praha, Karolinum ; 1998, s. 47-54
4

Slovesné vazby a předložkové konstrukce v pohybu

Čechová, Marie, in: Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 59], Praha, FF UK ; 2016, s. 29-38.
5

Rekcja czasowników polskich, czeskich i slowackich

Bluszcz, Anna J.; Reska, Jaroslav; Servátka, Marián Katowice 1991
6

Il passivo dei verbi fattitivi fare e lasciare

Vanvolsem, Serge, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 37-47
7

Zmiňovat výsledky

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 57, č. 3, 2006-07, s. 142-143
8

Existuje chyba v syntaxi?

Panevová, Jarmila, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 145-153
9

Zur Syntax und Semantik der indogermanischen Kasus

Kurzová, Helena, in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 106-119
10

Některé otázky shody selektivní a shody paradigmatické

Panevová, Jarmila, in: "Words Are Physicians for an Ailing Mind" : For Andrzej Bogusławski on the occassion of his 60th birthday, München, Sagner ; 1991, s. 323-328