Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach recepce lieferte 82 Treffer
1

K procesu přijímání textu

Čechová, Marie, in: Slavica Pragensia, 32, 1988, s. 25-33
2

Recepce slovesných textů z hlediska lingvistiky

Macurová, Alena; Hroudová, Irena; Homoláč, Jiří, in: O interpretácii umeleckého textu 12 : Zborník prác Ústavu jazykovej a literárnej komunikácie Pedagogickej fakulty v Nitre, Nitra, Pedagogická fakulta ; 1989, s. 235-248.
3

Deficit vědomí stylu a žánru textu a "multimediální čtenář" v areálu

Lepilová, Květuše, in: Novaja rusistika, 2, č. 2, 2009, s. 51-60
4

Poznámky ke kompozičně-jazykové výstavbě uměleckého textu z hlediska jeho recepce

Uher, František, in: Škola, jazyk, literatura : Sborník pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 118 - Řada jazyková a literární č. 25, Brno, MU ; 1991, s. 67-72.
5

K problematice recepce smyslu překládaného textu

Sládková, Miroslava, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 41-45.
6

Čtení s porozuměním vyžaduje znalost jazyka

Hudáková, Andrea, in: Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem, Praha, Federace rodičů a přátel sluchově postižených ; 1999, s. 25-26
7

Předpoklady čtení

Macurová, Alena, in: Četba sluchově postižených, Praha, Federace rodičů a přátel sluchově postižených ; 2000, s. 35-42
8

K otázce indexu srozumitelnosti rétorického textu

Lotko, Edvard, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 13, 2009, s. 81-84
9

Jak jsme se učili číst

Červenková, Anna Praha 1992
10

Mechanismus interpretace souvětných forem

Karlík, Petr, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 227-232.